Thông tin văn bản
Văn bản số 3880/VP-KTTC ngày 03/07/2019 SG triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Số ký hiệu: 3880/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: SG triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3880VP-KTTC.rar