Thông tin văn bản
Văn bản số 2447/UBND-KGVX  ngày 08/10/2018 Tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Số ký hiệu: 2447/UBND-KGVX  Ngày ban hành: 08/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2447.PDF