Thông tin văn bản
Văn bản số 8184/VP-NC ngày 26/11/2021 Sao gửi Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 23/11/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 8184/VP-NC Ngày ban hành: 26/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 23/11/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211203091903.zip