Thông tin văn bản
Công văn số 318/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021
Số ký hiệu: 318/UBND-KGVX Ngày ban hành: 02/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 318 ub.signed.pdf