Thông tin văn bản
Văn bản số 4194/VP-VHXH ngày 16/06/2020 Sao gửi văn bản Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 09/6/2020
Số ký hiệu: 4194/VP-VHXH Ngày ban hành: 16/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 09/6/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200617081324.rar