Thông tin văn bản
Văn bản số 7209/VP-KTTC ngày 15/11/2019 Sao gửi Thông tư số 23/2019/TT-BCT
Số ký hiệu: 7209/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 23/2019/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118080902.zip