Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 92/2005/QĐ-UB, ngày 28/01/2005 về việc Ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Số ký hiệu: 10/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/03/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 92/2005/QĐ-UB, ngày 28/01/2005 về việc Ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD10_2011_UBNDT.doc