Thông tin văn bản
Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 02/09/2016

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Số ký hiệu: 24/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 02/09/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 242016NQHDND2016.rar