Thông tin văn bản
Văn bản số 576/VP-KTN ngày 01/02/2019 (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 576/VP-KTN Ngày ban hành: 01/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 576.rar