Thông tin văn bản
Văn bản số 5289/VP-VHXH ngày 28/07/2020 Sao gửi Quyết định số 1246/2020/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến
Số ký hiệu: 5289/VP-VHXH Ngày ban hành: 28/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1246/2020/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200730142850.zip