Thông tin văn bản
Báo cáo số 3/BC-UBND ngày 11/01/2019 Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Số ký hiệu: 3/BC-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 03.bc.PDF