Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 02/03/2023 Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 05/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/03/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2023 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 05 qppl 2023.signed.pdf