Thông tin văn bản
Văn bản số 4136/VP-KSTT ngày 02/08/2018 Về việc : sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 4136/VP-KSTT Ngày ban hành: 02/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4136.rar