Thông tin văn bản
Công văn số 2270/VP-VHXH ngày 24/04/2019 SGVB ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đê án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
Số ký hiệu: 2270/VP-VHXH Ngày ban hành: 24/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: SGVB ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đê án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2270VP-VHXH.zip