Thông tin văn bản
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 24/08/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Số ký hiệu: 63/NQ-HĐND Ngày ban hành: 24/08/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 63-NQ-HDND XAY DUNG TRUNG TAM KIEM SOAT BENH TAT-KH5.PDF