Thông tin văn bản
Văn bản số 2469/VP-KT ngày 22/04/2021 sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2469/VP-KT Ngày ban hành: 22/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210519163741.zip