Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010

Số ký hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/02/2010
Cơ quan ban hành: UBND H. Tân Châu Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_01_2010_TanChau.doc