Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/08/2011

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2011-2015

Số ký hiệu: 26/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2011-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: SL_5_nam_CHINH THUC.xls