Thông tin văn bản
Văn bản số 877/VP-KTTC ngày 13/02/2018

(CKS) Về việc :  quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Số ký hiệu: 877/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :  quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 877VPKTTC2018.rar