Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/05/2017

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 15/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/05/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: