Thông tin văn bản
Văn bản số 6972/VP-KTTC ngày 21/12/2018 V/v sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 6972/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6972.rar