Thông tin văn bản
Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/01/2020 Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 79/KH-UBND Ngày ban hành: 15/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 79.ub.signed.pdf