Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/08/2012

Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng  phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

Số ký hiệu: 38/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/08/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng  phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 38201QDUBND.doc