Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 06/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/03/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 06 qppl.signed.pdf