Thông tin văn bản
Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 15/05/2019 Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm Quý I/2019
Số ký hiệu: 168/BC-UBND Ngày ban hành: 15/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm Quý I/2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 168.bc.PDF