Thông tin văn bản
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Lê Anh Tuấn"
Số ký hiệu: 04/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Lê Anh Tuấn"
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 04-NQ-HDND-MIEN NHIEM TB KTNS (LE ANH TUAN)-KH11.pdf