Thông tin văn bản
Văn bản số 6178/VP-KTN ngày 09/11/2018 (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018
Số ký hiệu: 6178/VP-KTN Ngày ban hành: 09/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6178.rar