Thông tin văn bản
Văn bản số 107/VP-NC ngày 08/01/2019 Sao gửi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP-BTC-BNN&PTNT
Số ký hiệu: 107/VP-NC Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP-BTC-BNN&PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 107.rar