Thông tin văn bản
Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 09/01/2020 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Số ký hiệu: 05/BC-UBND Ngày ban hành: 09/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 05.bc.signed.pdf