Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 28/06/2011

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, ngày 12/5/2011 về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/06/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, ngày 12/5/2011 về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_19_2011.doc