Thông tin văn bản
Quyết định số 2942/UBND-VHXH ngày 24/11/2020 Phê duyệt danh sách công dân tròn 90 tuổi và trên 100 tuổi năm 2021
Số ký hiệu: 2942/UBND-VHXH Ngày ban hành: 24/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt danh sách công dân tròn 90 tuổi và trên 100 tuổi năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2942 ub.signed.pdf