Thông tin văn bản
Văn bản số 1341/VP-TH ngày 04/03/2021 Sao gửi Báo cáo số 23/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 1341/VP-TH Ngày ban hành: 04/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 23/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210304155034.zip