Thông tin văn bản
Văn bản số 1051/VP-VHXH ngày 21/02/2020 Sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
Số ký hiệu: 1051/VP-VHXH Ngày ban hành: 21/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200224092943.zip