Thông tin văn bản
Văn bản số VP-KTTC ngày 08/01/2020 sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200109092824.zip