Thông tin văn bản
Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 06/06/2014

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 1282/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/06/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1282QDUBND2014.doc