Thông tin văn bản
Công văn số 1238/UBND-VHXH ngày 17/06/2019 Hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng năm 2019 (thay thế Công văn số 1133/UBND-VHXH)
Số ký hiệu: 1238/UBND-VHXH Ngày ban hành: 17/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng năm 2019 (thay thế Công văn số 1133/UBND-VHXH)
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1238.ub.signed.pdf