Thông tin văn bản
Văn bản số 931/VP-KTTC ngày 24/02/2019 (CKS) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 931/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 931.rar