Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 28/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 28.QD.signed.pdf