Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

V/v thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015)

Số ký hiệu: 05/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 052015QDUBND2015.doc