Thông tin văn bản
Văn bản số 3308/VP-KT ngày 25/05/2021 Sao gửi Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của CHính phủ
Số ký hiệu: 3308/VP-KT Ngày ban hành: 25/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của CHính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210526171711.zip