Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/03/2018 NQ:Về mức Kp hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra ND xã,phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh TN
Số ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQ:Về mức Kp hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra ND xã,phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh TN
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 03_2018_NQ_HDND.pdf