Thông tin văn bản
Văn bản số 480/VP-KGVX ngày 19/01/2022 sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
Số ký hiệu: 480/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220121153244.zip