Thông tin văn bản
Văn bản số 976/VP-NC ngày 26/02/2019 V/v sao gửi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 976/VP-NC Ngày ban hành: 26/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 976.rar