Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1178/KH-UBND ngày 10/06/2019 Kế hoạch Tổ chức triễn lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) Lần thứ 24 năm 2019 tại Tây Ninh
Số ký hiệu: 1178/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức triễn lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) Lần thứ 24 năm 2019 tại Tây Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1178.ub.signed.pdf