Thông tin văn bản
Văn bản số 2728/VP-NCPC ngày 22/04/2020 sao gửi và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2728/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427110211.zip