Thông tin văn bản
Văn bản số 3119/VP-KT ngày 20/05/2021 sao gửi Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu: 3119/VP-KT Ngày ban hành: 20/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210521075332.zip