Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Số ký hiệu: 12/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 12-2020-NQ-HDND KH19- THU HOI DAT-M.pdf