Thông tin văn bản
Văn bản số 736/VP-KTTC ngày 15/02/2019 (cks) sao gửi Thông tư số 56/2018/TT-BCT, ngày 26/12/2019 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 736/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) sao gửi Thông tư số 56/2018/TT-BCT, ngày 26/12/2019 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 736.rar