Thông tin văn bản
Văn bản số 6540/VP-NC ngày 30/09/2021 Sao gửi Quy định số 1114-QĐ/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 6540/VP-NC Ngày ban hành: 30/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quy định số 1114-QĐ/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211007072908.zip