Thông tin văn bản
Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 19/02/2021 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
Số ký hiệu: 44/BC-UBND Ngày ban hành: 19/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 44 bc.signed.pdf